Medisch attest niet meer verplicht in de voedingssector

Horeca Belgie medisch attest

Medisch attest niet meer verplicht in de voedingssector

Sinds 11 augustus 2018 moet wie actief is in de voedingssector niet langer over een medisch attest beschikken. Dit betekent echter niet dat de wetgever geen aandacht meer schenkt aan het risico op overdracht van besmettelijke ziektes. Tot slot staat de beslissing ook volledig los van het feit dat voedingsbedrijven zich moeten aansluiten bij een externe preventiedienst.

Medisch attest niet langer verplicht

Tot nu toe was het zo dat wie actief was in de voedingssector en daarbij in contact kwam met onverpakte voedingswaren, om de drie jaar een medisch attest moest verkrijgen via de huisarts of de arbeidsarts. Dit attest bewees dat de betrokkene geen ziekte had waarmee hij via het voedsel andere mensen kon besmetten. De inspecteur van het FAVV (federaal agentschap voor de voedselveiligheid) kon dit attest ten allen tijde opvragen. Vanaf 11 augustus 2018 is dit attest echter niet langer verplicht.

Vals gevoel van veiligheid

De afschaffing van deze wettelijke verplichting komt er op vraag van het FAVV zelf. Het medisch attest is volgens de inspectiedienst slechts een momentopname en zou een vals gevoel van veiligheid creëren. Wie vandaag een attest krijgt, kan morgen toch een besmettelijke ziekte oplopen en zo dus drie jaar lang een risico vormen.

Europese Verordening

Dit betekent echter niet dat de wetgever geen aandacht meer schenkt aan het risico op overdracht van besmettelijke ziektes. Het spreekt voor zich dat wie actief is in de voedingssector en weet dat hij een besmettelijke ziekte heeft opgelopen, onmiddellijk zijn werkzaamheden moet staken. Gaat het om een werknemer, dan moet hij zijn leidinggevende of werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit principe is opgenomen in de Europese Verordening 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.

Bovendien moet elke onderneming actief in de voedingssector de veiligheid van zijn producten kunnen waarborgen via een eigen kwaliteitssysteem (HACCP). Hierbij moet hij alles in het werk stellen om besmetting of contaminatie te voorkomen.

Gezondheidstoezicht en aansluiting bij een externe preventiedienst

Het feit dat een medisch attest niet langer verplicht is, doet tot slot geen afbreuk aan het feit dat werknemers eventueel onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht. In dat geval dienen ze periodiek op medisch onderzoek te komen bij de arbeidsarts. Voedingsbedrijven moeten zich dus nog steeds aansluiten bij een externe preventiedienst.


Bron : ADMB preventie


Yasmine

Yasmine schrijft artikels voor Horeca en Foodservices vanuit haar internationale horecaervaring.